Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Kvam

Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 48 Mundheim i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 1350m. Skredtype stein.
Ny tunnel på Fv 7 Steinstøberget I i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 270m.
Nytt kraftverk i Kvam
Fjellanlegg.
Nybygg av bru i Kvam kommune
Føremålet med planen er å regulere inn ny bru for å bedre trafikksituasjonen i området. Ved å regulere og bygga ny bru for køyretilkomst til Rosseland og Fjærabygda, kan dagens bru fungere som gang- og sykkelveg uten trafikk med biler eller landbruksmaskiner. Ei slik løsning vil skapa en tryggere, mer attraktiv og mer oversiktlig situasjon for både turister og fastboende.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 30-35 enheter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Fanggjerde på Fv 7 Kjepso i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 80m.
Fanggjerde på Fv 7 Vikedal vest i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Fanggjerde og bolting på Fv 49 Mundheim øst i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 340m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: