Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Eidfjord

Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Nytt overbygg på Rv 7 Kyskredo i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 7. Skredtype tørrsnø. 190m.
Fanggjerder på Rv 7 Rossanes øst i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 490m.
Etablering av utsiktsplattformer, parkering og offentlig toalett m.m ved nasjonal turistveg på Hardangervidda
Tredje etappe på Vøringsfossen omfatter utsiktsplattformer, stiforbindelse, parkeringsplass og offentlig toalett på Fossetromma med planlagt gjennomføring 2021-22. Som forberedelse til anlegg av en stor utsiktsplattform er det behov for fjellsikring som separat tiltak, et relativt lite men krevende anlegg. Forutsatt nødvendige avtaler om medfinansiering kan nytt kafebygg og tilhørende parkering på Fossetromma, gjennomføres 2022-23.
Skredvoll på Fv 103 Svartaholet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: