Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bergen

Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, del 1
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 3 Vågsbotn/Blindheim-Nordhordlandsbrua
Fremdrifen avhenger av bybanen i Åsane. 8 km. Rambøll AS: trafikkanalyse, Cowi AS: prosjektsekretær.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel mellom Arna-Fløen, UUT 23
Oppgradering av eksisterende jernbanetunnel mellom Arna og Fløen samt tilhørende betongarbeider.
Ny sykkelveg med fortau på Riksveg 580, Sykkelstamveg i Bergen
2,3 km. Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Fylkesveg 585/E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
I Handlingsprogram 2020-2023. Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Etablering av fortau mm i Laksevåg bydel, Bergen
Trafikksikringstiltak. Ca. 825 m lang fortau.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boligområde/infrastruktur i Åsheim
Prosjektet er utsatt. Planlagt ca. 200 enheter. Totalt 200 dekar areal.
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av ny strømforsyning og nettstasjon på Festplassen i Bergen
Det er ett stort behov for å forsterke strømforsyningen på Festplassen ved å etablere en ny nettstasjon i området for å forsyne arrangement med tilstrekkelig strøm.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger, Årstad, Bergen
Opparbeidelse av infrastruktur for "Bergensmeieriet" Minde.
Rehabilitering av park i Bergen
Ny fontene i søndre del, rehabilitering av rotunden i søndre del (ved eksisterende fontene) inklusiv naturisbane, estetisk tilpasset etablering av nytt leke- og aktivitetsområde, rehabilitering av murer og veier.
Nybygg av høydebasseng i Indre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. BYA: 500-1000 kubik.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 267 Eidsvåg–Eidsvågsskogen i Bergen
Leggje til rett for eit godt og effektivt tilbod for syklande og gåande.
Lokale støytiltak på boliger på Rv. 555 Sotrasambandet
Støyskjerming på ca. 650 boliger mellom Loddefjord i Bergen kommune og Kolltveit i Øygarden kommune.
Gangfelt i Skuldveien/Ellerhusens vei i Bergen
Gangfelt mellom fortau Skuldveien og fortau Ellerhusens vei
Nytt gangfelt ved Promsgate i Bergen
Gangfelt ved gangveg fra Fjellveien.
Gangfelt i Lønborglien i Bergen
Gangfelt ved Lønborglien 165-167
Gangfelt i Henrik Wergelands gate i Bergen
Gangfelt ved x Skansegaten.
Skilt i Henrik Wergelands gate i Bergen
Gangfelt ved x Skansegaten.
Gangfelt på Øyjordsveien i Bergen
Gjennom avkjørsel til Spar (vurdere trafikksituasjon v/butikk).
Fortau i Ole Vigs gate i Bergen
Fortau fra krysset med Olaf Ryes vei og ned til Wesselsgate
Nytt fortau i Skansemyrsveien i Bergen
Fortau mellom kiosk i Fjellveien og Fjellveien 40A.
Nye skilt ved Vetrlidsallmenningen i Bergen
Stenge for gjennomkjøring i bakken mellom skole og Fløibanen
Skilt i Øvre Blekeveien i Bergen
Stenge for gjennomkjøring v/nr 27
Nye skilt i Wolffs gate x O.J. Brochs gate x Thormøhlens gate i Bergen
Stenge Wolffs gate for tryggere kryss til/fra skolen, VilVite og idrettsplass tilkomstalternativ fra nord via O.J. Brochs gate)
Oppsetting av skilt i Helleveien/Ellerhusens vei
P-forbud i Ellerhusens vei for å bedre sikt i kryss.
Skilt ved Fylkesveg 267 Helleveien v/Rema 1000 i Bergen
P-forbud på fortau (vurdere trafikk på fortau fra Søndre Øyjorden)
Utbedring av turvei i Byfjellene vest i Bergen
I byfjellene vest er det aktuelt å utbedre turvei/sti fra Skålevik til Skåleviksvatnet 2021
Utbedring av turvei i sentrale Byfjell i Bergen
Sentrale byfjell er det aktuelt å utbedre sti fra Blåmansveien til varde på Blåmanen i 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: