Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bømlo

Etablering av ny høydebasseng og vannledning i Bømlo
Ny vannledning mellom Oldereidtjørna og Åreidbukta som en del av tosidig vannforsyning til Søre Bømlo. Ny vannledning legges fra Åreidbukta til Finnåsvatnet og videre til Oldereidtjørna. GNR/BNR: 59/1, 59/3-9, 59/11, 59/13-16, 59/130 og 59/154.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: