Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Askøy

Utbedring/omlegging av veg, Lavik-Haugland
Ca 3,3 km. BIM: Sweco Norge AS.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.4 km, herav 600 m tunnel.
Nybygg av nullutslippshavn i Askøy
Vil bli verdens første nullutslippshavn utenfor Bergen.
Utvidelse av Fylkesveg 218 Horsøyvegen i Askøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. 1200m.
Etablering av småbåthavn og utleiehytter på Ramsøy, Askøy
32,5 daa. 50 båtplasser og 5 utleiehytter. 5 utleiehytter à 91,5 m2 BRA samt. 1 servicebygning tilknyttet en utleiehytte 152 m2 BRA.
Nybygg av va-ledning i Kleppestø
Prosjektet er utsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: