Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Alver

Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av infrastruktur for boliger, næring og hotell på Flatøy
Planen omfatter cirka 3000 boliger, 100 000 kvm næringsareal og tilbud som nærsenter, skole, barnehage og idrettsanlegg m.m.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Fylkesveg 57 Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, bygg 3
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, bygg 4
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av VA-ledning i Litlebergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av VA-ledning på Vollo, Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestland fylkeskommune
Aktører som allerede har, eller har planer om utbygging av - slikt breibandnett i alle eller deler av de aktuelle områda de kommende tre åra, bes derfor om å melde om dette til: Hans Inge Gloppen, hans.inge.gloppen@vlfk.no innen 01.09. 2020.
Fanggjerder på Fv 570 Bogen i Lindås
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 310m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: