Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Porsgrunn

Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Nybygg av anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika, Porsgrunn
Ny anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika for flytting av 1.000.000:- kubikk stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: