Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Larvik

Ny gang- og sykkelveg ved Rv. 40 Yttersøveien-Gjærdal i Larvik
2 km. I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2020-2021.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 301 Jahrehagen-Skårabakken i Larvik
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny gang- og sykkelveg ved Fylkesveg 301 på Brunlanes i Larvik
4km ÅDT 3 000. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av gang og sykkelveg ved Fylkesveg 301 på Brunlanes i Larvik
2,5km. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Utvidelse av camping i Larvik
Areal for bebyggelse og anlegg er totalt ca. 55 daa.
Etablering av infrastruktur for boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: