Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Færder

Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Tjøme i Færder
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny rundkjøring på Fv 309 Ekeneskrysset i Nøtterøy
0,6km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Utvikling av torg m.m i Færder kommune
Området er på totalt ca. 12 daa.
Ny parkeringsplass i Færder kommune
Parkeringsplass 20-30 plasser.
Nybygg av fortau i Torød
Langs vestsiden av Oserødveien. Gnr/bnr: 59/15, 129.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: