Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bamble

Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Nybygg av vannledning mellom Bamble og Porsgrunn kommuner
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Etablering av parkeringsplass og gangvei ved barnehage i Bamble kommune
Parkeringsplass for ansatte og besøkende ved Lyngbakken barnehage, samt beboere og gjester i nærområdet. Det skal også tilrettelegges for gangveg mellom parkeringsplassen og Lyngbakken barnehage. Til denne gangvegen skal det kobles på gangforbindelse til Furuveien og det skal tilrettelegges for opprettholdelse av gangforbindelse mellom Furuveien og Bokfinkveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: