Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lindesnes

Ny 4-felts veg Vigeland-Lyngdal vest (Fardal-Handeland), E39 Kristiansand-Sandnes
26 km. ÅDT 6 200-10 100. 2 tunneler (totalt 10 km). 7 bruer. 2 toplanskryss.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: