Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Tromsø

Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden)
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Riksveg 862 tunnel- og vegforbindelse fra Breivika til Langnes i Tromsø
Bygge ny tunnel fra Breivika til Langnes, og ny hovedveg videre til flyplassen i kulvert under den planlagt utvidede rullebanen. ​
Ny bru til Kvaløya i Tromsø
Tiltak ​ Bygge ny bru til Kvaløya fra Langnes til Selnes. ​ Avgrensning​ Fra kryss mot flyplassen til Selnes.​ Ca. 1,6 km.​
Riksveg 862 Breivika til Langnes i Tromsø, Tiltakspakke Langnes
Etablere tiltak som gir gode forhold for gående, syklende og busspassasjerer når den nye tunnelen mellom Breivika og Langnes åpner. ​
Rassikring/tunnel og voll på Fylkesveg 301 Legda I-VI i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor lav. 230m.
Rassikring/utflytting av veg og voll på Fylkesveg 862 Kattfjordeidet I-III i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 30m.
Nybygg av vindkraftverk i Tromsø
20 turbiner med en total installert effekt på 60 MW.
Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen i Tromsø
Tiltak ​ Bygge sykkelveg med fortau langs Skattøravegen/Ringvegen til Hamna. Avgrensning​ Fra Håndverkervegen til Bjørnebekkvegen Ca. 3,8 km. ​
Rassikringstiltak på Fv 91 Breivikeidet bru-Hov
ÅDT 800. 7,5 km. Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,81. Breivikeidet I-III-Graselva.
Ny bru på Fylkesveg 57 Grøtfjorden i Tromsø
Fjordkryssing til Tromvik. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor høy. 70m.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Utflytting av veg og voll på Fylkesveg 52 Reiervika I i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 174m.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Opparbeidelse av park i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Sykkeltrasé over Tromsøya mellom sentrum og Langnes i Tromsø
Tiltak ​ Etablere sykkeltrasé over Tromsøya. ​ Avgrensning​ Kirkegårdsvegen – Prost Schielderups gate – Bymyra – Langnesvegen – Huldervegen. Ca. 1,3 km.
Utflytting av veg på Fv 57 Bårsvikbukken i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 140.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde på Langnes i Tromsø
Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 4
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Bred grøft, voll, kulvert, utflytting av vei på Fylkesveg 83 i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 40.
Utbedring gang- og sykkelveg Kvaløyvegen i Tromsø
Tiltak ​ Etablere gjennomgående standard for gående og syklende langs Kvaløyvegen. Erstatte fortau med gang- og sykkelveg. ​ Avgrensning​ Ca. 200 m. ​

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: