Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

Ny tunnel på E6 Grasnes-Bikkavollen (Vassbergan) i Storfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-29. Skredtype snø. 300m. Skredfaktor høy.
Nybygg av transformatorstasjon og kabelanlegg i Storfjord
Transformatorstasjon 132/33/22 kV. 19,5 km kabelanlegg.
Rassikring på E6 Bikkavollen i Storjord
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 150m. Skredfaktor middels.
Rassikring på E6 Kløvenstein i Storjord
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 245m. Skredfaktor middels.
Rassikring på E6 Vassbergan i Storjord
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 610m. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: