Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Senja

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 277 Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Utbedring av vei i Finnsnes
Mulig denne vil inngå i en bypakke.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Mefjordaksla-Brensholmen
Ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning Silsand–Merfjordaksla–Brensholmen. Sekundært meldes en ca. 30 km lang luftledning fra Silsand til Mefjordaksla, eller en ca. 30 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Brensholmen. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Mefjordaksla.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 243 Sifjordskaret I-III i Torsken
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 233m.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 263 Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Tungeneslian i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 320m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skarvhammaren i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 151m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skalandtunnelen sør i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 89m.
Utbedring av tofels veg med møtesplasser på Fylkesveg 862 Breitindtunnel-Mefjordaksla
2,7 en kilometer strekning mellom Breitindtunnel og Mefjordaksla til tofelts veg med møteplasser.
Rassikring/støtteforebygninger på Fylkesveg 232 Bløtkakesvingen i Torsken
200 meter støtteforbygninger/snøgjerde og erosjonssikring.
Rassikring på Fylkesveg 862 Hestesletta i Berg
Åtte sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/stenging.
Rassikringstiltak/utbedring på Fylkesveg 86 Torskenskaret-Torsken
10 nye møteplasser og utbedring av 5 eksisterende møteplasser.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Fjellsendtunnelen vest
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde og utsprening av fanggrøft.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Riventunnelen sør
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde på Fylkesveg 862 Bratthesten tunnel vest i Berg
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde på Fylkesveg 862 Otervika i Berg
1000 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde mm. på Fylkesveg 862 Kvalvika i Berg
150 meter støtteforbygninger/snøgjerde og tre skredtårn.
Rassikring på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen øst
40 meter skredoverbygg og en sprengningsinstallasjon.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 243 Sifjordskaret
600 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Rassikring på Fylkesveg 862 Skarvhammarn i Berg
Åtte sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/stenging.
Rassikringstiltak/utbedring på Fylkesveg 86 Straumen bru-Ballesvika
Utbedring av 11 eksisterende møteplasser og bygging av 20 nye møteplasser.
Utbedring av Fylkesveg 243 Lavika-Gjeskeneset
Utbedring av åtte eksisterende møteplasser og byging av 14 nye møteplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: