Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Salangen

Rassikring/tunnel eller overbygg på Fylkesveg 152 Salangslia I i Salangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 253m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: