Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Nordkapp

Rassikring/støtteforbygning og snøskjerm på E69 Sarnespollen I-III i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. Sarnespollen I: 50m, II: 40m, III: 40m.
Rassikring/støtteforbygning, snøskjerm mm på Fv 173 Elvebotn I i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 300m.
Støtteforbygninger, snøskjermer på E69 i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 220m. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: