Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Karlsøy

Nybygg av tunnel og veg på Fv 863 mellom Ringvassøya og Reinøya, kontrakt T01/T02
8500m hovedveg, 500m andre veger, 5m bru, 2740m tunnel under Langsundet, T8,5.
Ny veg, molo og oppstillingsplass, Fauskenes-Sætervika Langsundforbindelsen
1400m hovedvei, 150m andre veier. Langsundforbindelsen.
Støtteforbygninger, justering av veg mm på Fylkesveg 863 i Karlsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Utbygging av bredbåndsnett i Karlsøy
Handles opp sammen med Karlsøya, Åborsnes-kommunegrense Tromsø, Grønnliskaret til Mikkelvik og Reinøya. Total gjenomførelsetid 31.12.2020 - 31.12.2030. Total estimert kostnad 12 mnok.
Utbygging av bredbåndsnett i Karlsøy
Handles opp sammen med Vannøya øst, Karlsøya, Grønnliskaret til Mikkelvik og Reinøya. Total gjenomførelsetid 31.12.2020 - 31.12.2030. Total estimert kostnad 12 mnok.
Utbygging av bredbåndsnett i Karlsøy
Handles opp sammen med Vannøya øst, Karlsøya, Åborsnes-kommunegrense Tromsø og Grønnliskaret til Mikkelvik. Total gjenomførelsetid 31.12.2020 - 31.12.2030. Total estimert kostnad 12 mnok.
Utbygging av bredbåndsnett i Karlsøy
Handles opp sammen med Vannøya øst, Karlsøya, Åborsnes-kommunegrense Tromsø og Reinøya. Total gjenomførelsetid 31.12.2020 - 31.12.2030. Total estimert kostnad 12 mnok.
Utbygging av bredbåndsnett i Karlsøy
Handles opp sammen med Vannøya øst, Åborsnes-kommunegrense Tromsø, Grønnliskaret til Mikkelvik og Reinøya. Total gjenomførelsetid 31.12.2020 - 31.12.2030. Total estimert kostnad 12 mnok.
Nybygg av kai og molo i Karlsøy
Gnr/bnr: 38/3 og 24. 30-40 båter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: