Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Ibestad

Utbedring av Fylkesveg 848 Seglstein i Ibestad, parsell Aspelia-Sæter
Sikring areal til tunnel kombinert med ny veg. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 64m.
Utbygging av bredbånd på Andørja, fase 4 i Ibestad
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Omfatter Kråkerø og Fornes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: