Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Skjervøy

Rassikring/Ny tunnel på Fylkesveg 347 Singla I-IV i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 2000m.
Nybygg av regionalnett (66 kv - 132 kv) mm, Hamneidet – Skjervøy
Etappe 1 strekningen Storslett – Hamneidet Etappe 2 strekningen Hamneidet – Skjervøy
Ny voll på Fylkesveg 866 Skognes I-III i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 100m.
Fangvoll på Fylkesveg 347 Skjellelva i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 250m.
Rassikring på Fylkesveg 348 Langfjord i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: