Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lenvik

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 277 Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Utbedring av vei i Finnsnes
Under regulering. Videre fremdrift er ikke avklart. Mulig denne vil inngå i en bypakke.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Mefjordaksla-Brensholmen
Ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning Silsand–Merfjordaksla–Brensholmen. Sekundært meldes en ca. 30 km lang luftledning fra Silsand til Mefjordaksla, eller en ca. 30 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Brensholmen. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Mefjordaksla.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 263 Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Fjellsendtunnelen vest
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde og utsprening av fanggrøft.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 277 Riventunnelen sør
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: