Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Kvæfjord

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 83 Gamvik i Kvæfjord
Fylkesveg 83. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 193m.
Voll, kulvert og utflytting av veg på Rv 85 Gullesfjord I i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø- og sørpeskred. 70m. Skredfaktor middels.
Nybygg av kraftverk på Våtvoll
Konsesjon er gitt. Fremdrift er foreløpig uklart. 4,11 GWh. Vil utnytte et fall på 160m fra inntaket på kote 170 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 10. Byggestart tidligst 1. kvartal 2015.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: