Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Berg

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Tungeneslian i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 320m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skarvhammaren i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 151m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skalandtunnelen sør i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 89m.
Utbedring av tofels veg med møtesplasser på Fylkesveg 862 Breitindtunnel-Mefjordaksla
2,7 en kilometer strekning mellom Breitindtunnel og Mefjordaksla til tofelts veg med møteplasser.
Rassikring på Fylkesveg 862 Hestesletta i Berg
Åtte sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/stenging.
Rassikring på Fylkesveg 862 Skarvhammarn i Berg
Åtte sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/stenging.
Snøfanggjerde på Fylkesveg 862 Bratthesten tunnel vest i Berg
100 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde på Fylkesveg 862 Otervika i Berg
1000 meter støtteforbygninger/snøgjerde.
Snøfanggjerde mm. på Fylkesveg 862 Kvalvika i Berg
150 meter støtteforbygninger/snøgjerde og tre skredtårn.
Rassikring på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen øst
40 meter skredoverbygg og en sprengningsinstallasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: