Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Troms fylke

Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden)
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9 km ny vei inkl ny bru over Ramfjorden.
Riksveg 862 tunnel- og vegforbindelse fra Breivika til Langnes i Tromsø
Bygge ny tunnel fra Breivika til Langnes, og ny hovedveg videre til flyplassen i kulvert under den planlagt utvidede rullebanen. ​
Ny bru til Kvaløya i Tromsø
Tiltak ​ Bygge ny bru til Kvaløya fra Langnes til Selnes. ​ Avgrensning​ Fra kryss mot flyplassen til Selnes.​ Ca. 1,6 km.​
Rassikring/Ny tunnel på Fylkesveg 347 Singla I-IV i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 2000m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 277 Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 87 Postvollan-Rødbergan i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1800m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 83 Gamvik i Kvæfjord
Fylkesveg 83. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 193m.
Riksveg 862 Breivika til Langnes i Tromsø, Tiltakspakke Langnes
Etablere tiltak som gir gode forhold for gående, syklende og busspassasjerer når den nye tunnelen mellom Breivika og Langnes åpner. ​
Nybygg av tunnel og veg på Fv 863 mellom Ringvassøya og Reinøya, kontrakt T01/T02
8500m hovedveg, 500m andre veger, 5m bru, 2740m tunnel under Langsundet, T8,5.
Rassikring/ny tunnel på E6 Kvænangsfjellet sør i Nordreisa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 30m. Skredfaktor middels.
Rassikring/tunnel eller overbygg på Fylkesveg 152 Salangslia I i Salangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 253m.
Ny tunnel på E6 Grasnes-Bikkavollen (Vassbergan) i Storfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-29. Skredtype snø. 300m. Skredfaktor høy.
Utbedring av vei i Finnsnes
Under regulering. Videre fremdrift er ikke avklart. Mulig denne vil inngå i en bypakke.
Rassikring/tunnel og voll på Fylkesveg 301 Legda I-VI i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor lav. 230m.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Mefjordaksla-Brensholmen
Ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning Silsand–Merfjordaksla–Brensholmen. Sekundært meldes en ca. 30 km lang luftledning fra Silsand til Mefjordaksla, eller en ca. 30 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Brensholmen. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Mefjordaksla.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 243 Sifjordskaret I-III i Torsken
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 233m.
Rassikring/utflytting av veg og voll på Fylkesveg 862 Kattfjordeidet I-III i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 30m.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 263 Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Ny tunnel på E6 Mettevoll i Nordreisa (2 rasløp)
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 75m. Ved oppstigning Kvænangsfjell vest. Tunnel, portal, tilpassing av veg.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Tungeneslian i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 320m.
Nybygg av vindkraftverk i Tromsø
20 turbiner med en total installert effekt på 60 MW.
Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen i Tromsø
Tiltak ​ Bygge sykkelveg med fortau langs Skattøravegen/Ringvegen til Hamna. Avgrensning​ Fra Håndverkervegen til Bjørnebekkvegen Ca. 3,8 km. ​
Rassikringstiltak på Fv 91 Breivikeidet bru-Hov
ÅDT 800. 7,5 km. Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,81. Breivikeidet I-III-Graselva.
Ny bru på Fylkesveg 57 Grøtfjorden i Tromsø
Fjordkryssing til Tromvik. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor høy. 70m.
Utflytting av veg og voll på Fylkesveg 52 Reiervika I i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 174m.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 868 Furuflaten i Lyngen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 195m.
Ny veg, molo og oppstillingsplass, Fauskenes-Sætervika Langsundforbindelsen
1400m hovedvei, 150m andre veier. Langsundforbindelsen.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skarvhammaren i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 151m.
Nybygg av hengebru over Målselvfossen
Brua er planlagt plassert i øverste del av Målselvfossen, cirka 400 meter ovenfor feriesenteret. Det lengste frie spennet vil være på rundt 33 meter, og brua skal plasseres på tre pilarer.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Nybygg av regionalnett (66 kv - 132 kv) mm, Hamneidet – Skjervøy
Etappe 1 strekningen Storslett – Hamneidet Etappe 2 strekningen Hamneidet – Skjervøy
Voll, kulvert og utflytting av veg på Rv 85 Gullesfjord I i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø- og sørpeskred. 70m. Skredfaktor middels.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skalandtunnelen sør i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 89m.
Sykkeltrasé over Tromsøya mellom sentrum og Langnes i Tromsø
Tiltak ​ Etablere sykkeltrasé over Tromsøya. ​ Avgrensning​ Kirkegårdsvegen – Prost Schielderups gate – Bymyra – Langnesvegen – Huldervegen. Ca. 1,3 km.
Nybygg av transformatorstasjon og kabelanlegg i Storfjord
Transformatorstasjon 132/33/22 kV. 19,5 km kabelanlegg.
Rassikring/fangvoll på E6 Øvergård i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 100m. Skredfaktor middels.
Utflytting av veg på Fv 57 Bårsvikbukken i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 140.
Nybygg av havbad ved Harstad havn
25 meters basseng, sauna, garderober, serviceareal og et barnebasseng innenfor et areal på 30 x 40 meter. Forprosjektgruppen har bestått av: Kjersti Karijord Smørvik (prosjektleder), styret Grottebadet/UiT. Kjetil Christoffersen (sekretær), daglig leder Grottebadet. Trond Bottolfsen, UiT Handelshøgskolen. Rolf Olsen, ROC. Ivar Frans Hagenlund, Harstad havn. Børge Weines, Harstad kommune.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Bardufoss-Finnfjordbotn
Melding med forslag til konsekvensutredning ligger til behandling hos NVE. 32 km ledning. To alternative traseer. Planlegger å skifte ut den eldste av de to eksisterende linjene (byggeår 1962) men en ny 132 kV kraftledning med overføringskapasitet på 329 FeAl. Mastene bygges av brunfarget komposittmateriale eller som limtremaster med en høyde på 16-25 meter. Kraftledningen vil berøre kommunene Målselv, Sørreisa og Lenvik. Avhengig av trase som velges så ligger ca 10 km i Målselv kommune, ca 20 km i Sørreisa kmmune og 2 km i Lenvik kommune. Det antas at byggingen vil gå over en periode på ca 12-18 månader. Kostnad er ukjent.
Støtteforbygninger, justering av veg mm på Fylkesveg 863 i Karlsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Etablering av småbåthavn i Harstad
Etablering av småbåthavn med inntil 250 båtplasser.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde på Langnes i Tromsø
Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Nybygg av campingplass, servicebygg, kafe, galleri mm i Storfjord
Campingplass for inntil 150 campingvogner med spikertelt, 8 utleiehytter, servicebygg, kafé/kiosk/utsalg, galleri, sanitærbygg og mindre bygninger for opplevelsesturisme, utsiktspost, lavvuer og friluftsanlegg (lekeplass, akebakke, grillplasser, bålplass).
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 4
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Ny voll på Fylkesveg 866 Skognes I-III i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 100m.
Bred grøft, voll, kulvert, utflytting av vei på Fylkesveg 83 i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 40.
Nybygg av kraftverk på Våtvoll
Konsesjon er gitt. Fremdrift er foreløpig uklart. 4,11 GWh. Vil utnytte et fall på 160m fra inntaket på kote 170 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 10. Byggestart tidligst 1. kvartal 2015.
Fangvoll på Fylkesveg 347 Skjellelva i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 250m.
Nybygg av kraftverk i Nordreisa
Produksjon; 4,60 GWh.
Utbedring av Fylkesveg 848 Seglstein i Ibestad, parsell Aspelia-Sæter
Sikring areal til tunnel kombinert med ny veg. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 64m.
Utbedring gang- og sykkelveg Kvaløyvegen i Tromsø
Tiltak ​ Etablere gjennomgående standard for gående og syklende langs Kvaløyvegen. Erstatte fortau med gang- og sykkelveg. ​ Avgrensning​ Ca. 200 m. ​
Utbedring av tofels veg med møtesplasser på Fylkesveg 862 Breitindtunnel-Mefjordaksla
2,7 en kilometer strekning mellom Breitindtunnel og Mefjordaksla til tofelts veg med møteplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: