Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Stjørdal

Ny omformersentral i Hell
Trønder- og Meråkerbanen elektrifisering.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Infrastruktur for ca. 330 boenheter.
Infrastruktur for boligområde i Skårrån i Hegra
Infrastruktur for ca. 50 tomter.
Ny gang og sykkelvei på E6, Kvithammer-Skatval del 2
Utsatt i påvente av kommunedelplan Kvithammar-Åsen. Ca 2900m.
Fv 705 Hellbrua i Stjørdal, Forsterkingsarbeider på bruer i Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Etablering av bredbånd i Stjørdal
Felles utlysning for Grong, Hitra, Høylandet, Inderøy, Levanger, Melhus, Meråker, Namsos, Nærøysund, Overhalla, Rindal, Selbu, Skaun, Stjørdal, Ørland, Åfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: