Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Orkland

Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Ny tunnel på Fv 714 Mjøneshatten i Snillfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype stein.
Ny tverrforbindelse mellom Fylkesveg 714 og Fylkesveg 710 i Orkland
Ca.13 km ny og eksisterende vei. Tverrforbindelsen mellom Fv 710 og Fv714 er totalt 24,3 km lang. 1. Bergsveien 1 200 m. 2. Ny vei 5 900 m. 3. Val-/Skilbreidveien 5 800 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: