Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Oppdal

Rassikring på E6 Vadvegen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolting. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,67 middels.
Rassikring på E6 Trollkjerka-Prekestolen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolt. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,58 middels.
Rassikring på E6 Hakkmittberget i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolting. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,67 middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: