Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Namsos

Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Etablering av ny hovedvannledning fra Tavlåa til Spillumstranda i Namsos, etappe 3
Utskifting av hovedvannledningen fra dammen i Tavlåa og ned til vannbehandlingsanlegget. Totalt en rørstrekning på over 4 km. Rørstrekningene gjennomføres i 3 etapper.
Etablering av bredbånd i Namsos
Felles utlysning for Grong, Hitra, Høylandet, Inderøy, Levanger, Melhus, Meråker, Namsos, Nærøysund, Overhalla, Rindal, Selbu, Skaun, Stjørdal, Ørland, Åfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: