Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Nærøysund

Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Nybygg av vannkraftverk i Grønlielva i Nærøy
Ca. 10 GWh. 2. km jordkabel for tilknyttning på eksisterende nett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: