Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Midtre Gauldal

Etablering av fellesareal på Hov i Soknedal
Gnr/bnr: 134/2, 3 mfl. 180-190 parkeringsplasser.
Fv 633 Roggabrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Fv 633 Rognesbrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: