Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Melhus

Nybygg av høydebasseng i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av ledningsanlegg i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av gang og sykkelvei i Melhus
Det er foreslått å dele prosjektet inn i to etapper, der den første etappen (280 m) bygges i 2019, og siste etappe (220 m) bygges etter 2021
Etablering av snuplass ved skole i Melhus
Det vil være et behov for å utarbeide en reguleringsplan for området. Reguleringsarbeidene gjennomføres i 2018 og etablering av anlegget planlegges utføret i 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: