Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Levanger

Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Valstadmoen-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Melbygraven-Finnmyra i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 2500m.
Ny gang og sykkelveg på Fv 169 Åkerhus-Trones i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 2000m.
Nybygg av høydebasseng i Levanger
Aktuell byggehøyde er på ca. 7,5 meter til toppunkt, 3,5 meter opp til gesims. Volum på høydebassenget vil være 1000 m3. Diameter på selve konstruksjonen vil være ca 20 meter.
Etablering av bredbånd i Levanger
Felles utlysning for Grong, Hitra, Høylandet, Inderøy, Levanger, Melhus, Meråker, Namsos, Nærøysund, Overhalla, Rindal, Selbu, Skaun, Stjørdal, Ørland, Åfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: