Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Trøndelag fylke

Flatanger (1)
Frosta (0)
Frøya (1)
Grong (3)
Heim (6)
Hitra (4)
Holtålen (1)
Inderøy (2)
Leka (0)
Levanger (11)
Lierne (0)
Malvik (7)
Melhus (11)
Meråker (2)
Namsos (6)
Oppdal (7)
Orkland (5)
Osen (1)
Overhalla (2)
Rennebu (5)
Rindal (0)
Røros (1)
Selbu (1)
Skaun (2)
Steinkjer (9)
Stjørdal (17)
Trondheim (120)
Tydal (3)
Verdal (12)
Åfjord (5)
Ørland (5)
Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Utbedring av E6 Ulsberg-Melshus S, parsell Prestteigen-Gyllan
Ny vegstrekning er 7 350 meter. Av dette er 2 720 meter med tunnel og 360 meter bru over Gaula. Strekningen planlegges bygd som firefelts motorveg med midtdeler, der planlagt skiltet hastighet varier mellom 100 km/t og 110 km/t.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Ny bru og undersjøisk tunnel i Halsafjorden i Halsa
26 km. Kryssing over Halsafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av vindkraftverk og vei i Røyrvik
150,00 MW. Totalkostnad med turbiner 1,5-2 mrd.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Ny tunnel på Fv 715 St. Olavspranget (Storsteinan) i Trondheim
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av hovedsykkelrute Rv 706 i Trondheim
Fra Dalenbrua gang- og sykkelbru til Haakon VII`s gate.
Ny tunnel og fanggjerder på Fv 30 Eggafossen i Holtålen
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,5 (middels).
Ny tunnel på Fv 723 Paulen V i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 4,1 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av bru Fv 6448 Knarrlagsund på Hitra
Ny bru består av en nettverksbue i stål på 111 m og en viadukt i 4 spenn mot land. Total brulengde blir 197 meter.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nytt lokk over Leangen stasjonsomåde
En mulighetsstudie er igangsatt for å se på alternative løsninger.
Etablerng av skiløype i Klæbu
Følgende eiendommer omfattes av planområdet: gnr/bnr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/3/1, 37/3/3, 37/66, 37/67, 37/68 og 1925/4 (veg).
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Infrastruktur for ca. 330 boenheter.
Opparbeidelse av gate og utomhusanlegg for nytt stasjonssenter i Trondheim
Opparbeidelse av gate og utomhusanlegg over Gryta parkeringskjeller og omkringliggende områder.
Ny tunnel på Fv 32 Svanabekken (Høvika) i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).
Ny tunnel på Fv 714 Mjøneshatten i Snillfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype stein.
Nytt bolig og rekreasjonsområde i Trondheim
Forslaget til områdeplan for Tempe/ Sluppen/ Sorgenfri er Valøyaområdet i foreslått omdisponert til bolig og offentlig friområde/idrettslig aktivitet.
Nybygg av vannkraftverk i Selbu
12,6 GWh. Gnr/bnr: 51/5, 45/1, 50/3, 49/1.
Rassikring på E6 Vadvegen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolting. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,67 middels.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen/Raumabanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Rørosbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Rassikring på E6 Trollkjerka-Prekestolen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolt. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,58 middels.
Nybygg av kraftverk i Melhus
Konsesjon er gitt. 10,00 GWh.
Plattformtiltak på stasjoner mellom Støren og Steinkjer i Trøndelag
Plattformtiltak på stasjoner på strekningen Støren-Steinkjer.
Nybygg av rorbuer m.m i Osen
15-20 utleie enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: