Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Trøndelag fylke

Flatanger (1)
Frosta (0)
Frøya (3)
Grong (4)
Heim (7)
Hitra (3)
Holtålen (3)
Inderøy (3)
Leka (0)
Levanger (13)
Lierne (0)
Malvik (4)
Melhus (10)
Meråker (4)
Namsos (10)
Oppdal (6)
Orkland (4)
Osen (1)
Overhalla (3)
Rennebu (6)
Rindal (1)
Røros (2)
Selbu (4)
Skaun (3)
Steinkjer (7)
Stjørdal (19)
Trondheim (118)
Tydal (3)
Verdal (19)
Åfjord (6)
Ørland (2)
Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Ny bru og undersjøisk tunnel i Halsafjorden i Halsa
26 km. Kryssing over Halsafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av vindkraftverk og vei i Røyrvik
150,00 MW. Totalkostnad med turbiner 1,5-2 mrd.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindkraftverk i Selbu
Ca 75 stk. Ca 150 MW.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Rassikringstiltak på E6 Langnesberga (Snåsakroa) i Snåsa
1300m. Prioriteringstall 3,17. Skredtype stein.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Tyholt tunnel og stamrute øst
Miljøpakken Trondheim
Ny tunnel på Fv 715 St. Olavspranget (Storsteinan) i Trondheim
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype stein.
Ny omformersentral i Hell
Trønder- og Meråkerbanen elektrifisering.
Ny tunnel og fanggjerder på Fv 30 Eggafossen i Holtålen
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,5 (middels).
Ny tunnel på Fv 723 Paulen V i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 4,1 (høy). Skredtype stein.
Nybygg og oppgradering av veg på Fv 17 Dyrstad-Østvik i Steinkjer, del 1
Strekning Østvik - Kvarving - Jaddåren. Ca 3,7 km ny fylkesveg. 17.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Nytt lokk over Leangen stasjonsomåde
En mulighetsstudie er igangsatt for å se på alternative løsninger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Infrastruktur for ca. 330 boenheter.
Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.
Ny tunnel på Fv 32 Svanabekken (Høvika) i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).
Ny tunnel på Fv 714 Mjøneshatten i Snillfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype stein.
Nytt bolig og rekreasjonsområde i Trondheim
Forslaget til områdeplan for Tempe/ Sluppen/ Sorgenfri er Valøyaområdet i foreslått omdisponert til bolig og offentlig friområde/idrettslig aktivitet.
Nybygg av vannkraftverk i Selbu
12,6 GWh. Gnr/bnr: 51/5, 45/1, 50/3, 49/1.
Rassikring på E6 Vadvegen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolting. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,67 middels.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen/Raumabanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Rørosbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Rassikring på E6 Trollkjerka-Prekestolen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolt. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,58 middels.
Etablering av infrastruktur til nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 3 m.fl.
Tiltaket omfatter nye adkomster mellom delfelt B1 og B2, gangveger, gang og sykkelveg og kommunal veg. Flytting av trafo, grunnarbeid, VA-anlegg, avfallssuganlegg, og elektriske installasjoner for utomhus.
E6 Fjerdingelv bruer i Grong, nybygg av bruer med tilstøtende veger
800m. E6 Grong - Nordland grense, Fjerdingelv, bruer med tilstøtende veger.
Nybygg av rorbuer m.m i Osen
15-20 utleie enheter.
Nybygg av vannkraftverk i Grønlielva i Nærøy
Ca. 10 GWh. 2. km jordkabel for tilknyttning på eksisterende nett.
Ny vei mellom Sveberg-Brattalies
Hører samman med Brattalies-Hommelvik. Total kostnad er 70 mill. kr.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: