Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vinje

Bru og ledevoller på E134 Gautesvik i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype snøskred/flomskred. Prioriteringstall 2,88.
Overbygg på Fv 45 Ullsteinskredet 2 i Tokke
Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Nett, rensk, bolt, rasgjerde på Rv 9 Haukelia i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø,stein. Skredfaktor høy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: