Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Porsgrunn

Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn
3,2 km. To nye bruer på tilsammen mer enn 600 meter, Blåfjelltunnelen på ca 350 meter.
Riving og nybygg av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Nybygg av gang og sykkelvei i Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Etablering av fotgjengersignal, gang- og sykkelvei 400 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: