Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Hjartdal

Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Nybygg av kraftverk i Tuddal
Produksjon: 13,9 GWh Fall: 290 meter Rørgate: 2,3 km
Etablering av parkeringsplasser ved Fv 651 på Stavsro, Hjartdal kommune
Rambøll AS har i samarbeid med Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i planområdet.
Rensk, rasgjerde på E134 Ambjørndalen i Hjartdal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Rensk, rasgjerde på E134 Brudalsbrekka i Hjartdal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor høy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: