Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Telemark fylke

Bamble (10)
(5)
Drangedal (3)
Fyresdal (3)
Hjartdal (9)
Kragerø (6)
Kviteseid (2)
Nissedal (3)
Nome (2)
Notodden (10)
Porsgrunn (15)
Sauherad (7)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (45)
Tinn (7)
Tokke (24)
Vinje (11)
Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn
3,2 km. To nye bruer på tilsammen mer enn 600 meter, Blåfjelltunnelen på ca 350 meter.
Riving og nybygg av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Nytt veisystem for Skien nord
Ca 5 km. Inkl. bru (Århusbru) over Falkumelva.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Nybygg av kraftverk i Tuddal
Produksjon: 13,9 GWh Fall: 290 meter Rørgate: 2,3 km
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
Produksjon 14,5 GWh. 150 m 22 kV-ledning (jord eller linje). Stål- alternativt betongkonstruksjon.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Bru og ledevoller på E134 Gautesvik i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype snøskred/flomskred. Prioriteringstall 2,88.
Nybygg av infrastruktur i Treungen
Infrastruktur for ca. 125 boenheter totalt.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
1 km vei. 500 m 22 kV jordkabel. Stasjonen vil bli bygd med fasader av betong og glass, med fernisser av tre.
Nybygg av kraftverk i Lårdal
300 m adkomstvei. 1340 m vannvei i grøft. Årlig produksjon på 8,70GWh.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Overbygg på Fv 45 Ullsteinskredet 2 i Tokke
Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Etablering av parkeringsplasser ved Fv 651 på Stavsro, Hjartdal kommune
Rambøll AS har i samarbeid med Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i planområdet.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra Åby vest). Antatt start.
Nybygg av vann-ledning, Bamble til/fra Porsgrunn
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Rensk, rasgjerde på E134 Ambjørndalen i Hjartdal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 1
Skileikområde, langrennsløype, hoppbakker, skatehall og utendøres skateområde.
Overbygg på Fv 806 Byrte vest i Tokke
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype snøskred.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Nett, rensk, bolt, rasgjerde på Rv 9 Haukelia i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø,stein. Skredfaktor høy.
Rensk, rasgjerde på E134 Brudalsbrekka i Hjartdal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor høy.
Nybygg av bru i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Nybygg av kraftverk i Tokke
Effekt 810 kW. Produksjon 4,16 GWh.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 2
BMX-bane og naturløype, Friplassen-område med turn og lekeplass.
Nybygg av gang og sykkelvei i Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Etablering av fotgjengersignal, gang- og sykkelvei 400 m.
Nybygg av gang og sykkelvei i Borgestad, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Ombygg av fortau til gang- og sykkelvei.
Nybygg av VA-ledning i Skien
Tidlig prosjekt.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 3
Torg med sitte- og skatemuleigheter, buldreanlegg og hinderløype.
Forlengelse av gang- og sykkelveg på Fv 356 Gisholtvegen i Skien
1. etappe til Rognsbru. 2. etappe til kirka.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: