Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vik

Nybygg av vannkraftverk i Vik
Planlegger å bygge kraftstasjonen i tradisjonelle byggningsmaterialer med et aggregat på 2 MW. Årsproduksjon på 6,6 GWh.
Overbygg på FV 92 Stølaneset i Vik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. 1600m. Skredtype stein. Kostnad antatt av redaksjonen.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 92 før Valsvikhammaren
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, jord, stein. 1100m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: