Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Naustdal

Ny bru på Fv 611 Vevring i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbygging av bredbånd i Naustdal
Område: Instedalen og Åsedalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: