Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Gaular

Ny tunnel på Fv 610 Matbjøra i Gaular
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 550m.
Utbygging av bredbånd i Gaular
Områden: Kleppe - Laukeland og Nistad — Strandeneset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: