Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Flora

Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Tilrettelegging av friluftsområde mm på Sørstrand
Utbedring av Vågavegen og Sørstrandvegen. Reguleringsplan er vedtatt.
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Etablering av landstrømsanlegg i Flora kommune
Fellesutlysning for: Fugleskjærkaia og Botnaneset.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 60 plasser.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 50 plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: