Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Førde

Omlegging av veglinje, Langeland-Moskog
Kommunedelplan/konsekvensutredning vedtatt.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 3 mfl.
Infrastruktur for ca. 85 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av kraftverk i Førde
6,23 GWh. 130 m 23 kV jordkabel.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 2
Infrastruktur for eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nytt sykkelfelt med fortau på Fv 481 Angedalsvegen fra Prestefoss bru i Førde, Førdepakken
Fra kryss ved Prestefoss bru på Vievegen opp til Skora på hele eller bare deler av strekningen.
Ny gang og sykkeltunnel ved Riksveg 5 Klettatunnelen i Førde, Førdepakken
Ca. 450 m. På den ene siden av Rv 5 ved siden av Klettatunnelen.
Portal på Fv 483 Storesvatunnelen vest i Førde
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 380m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av høydebasseng i Førde
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: