Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Tysvær

Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134.
Nybygg av vindkraftverk i Aksdal
Installert effekt: 42.00 MW. 10-14 turbinar.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Skeiseid, trinn 1
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området, 900 boliger blir utført i trinn 1 og blir fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av hovedvannledning i Søvik
Utsatt på ubestemd tid. Uklar fremdrift. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av vannledninger på Storåsen ved Odland i Tysvær kommune
Samlet lengde for traseen er ca. 1290 m. Av dette legges ca. 290 m som sjøledning gjennom Foretjørna.
Nybygg av infrastruktur i Aksdal, trinn 3-5
Infrastruktur for 192 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: