Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Time

Etablering av infrastruktur i Bryne
Infrastruktur for ca. 80 boenheter og flerbrukshall.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 505 Garborgvegen og fylkesveg 506 Arne Garborgs veg/Kvernelandsvegen.
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 506 Kvernelandsvegen og fylkesveg 506 Ålgårdsvegen.
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 506 Ålgårdsvegen og fylkesveg 4436 Lyevegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: