Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sola

Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for ca. 1000 boliger.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 120 boenheter.
Ny turvei ved Hafrsfjord
Planlagt ferdigstilt 2023-2024.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola, K3
Infrastruktur for ca 50-63 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola, K4
Infrastruktur for ca 25-33 boenheter.
Etablering av infrastruktur i Sola, K2
Infrastruktur for ca 23-25 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: