Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Hå

Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for 150-200 boenheter.
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Opprusting av rasteplass m.m ved nasjonal turistveg i Hå
Eksisterende rasteplass skal rustes opp med ny parkeringsplass, utsiktsplatå i betong og toalettbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: