Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Gjesdal

Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes, etappe 1
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
Tverrforbindelsen fv.505 Foss-Eikeland - E39 Bråstein
Bypakke Nord-Jæren. Andre etappe av tverrforbindelsen mellom rv. 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Ny trase og bru over Ganddal jernbanestasjon.
Skredvoll på Fv 45 Byrkjedal/Giljajuvet i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø, stein. 130m.
Fanggjerder på Fv 45 Rage (Ragsvatnet) i Gjesdal
Høyt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Etablering av infrastruktur av flerbolighus i Gjesdal, trinn 1
GNR/BNR: 5/4, 9, 10, 34, 46, 56, 58 mfl
Fangvoll på Fv 45 Hunnedalen III og IV i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fangvoll på Fv 45 Motland I i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø, flom. 30m.
Rassikring på Fv 45 Hunnedalen i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fangvoll på Fv 45 Rage i Gjesdal
Lavt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Nybygg av sykkelparlering i Gjesdal
Lukket/låsbart sykkelparkeringsanlegg ved kollektivknutepunktet i sentrum, med mulighet for lading ev elsykler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: