Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Oslo

Ny vannforsyning (vannledning/vanntunnel) i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
E6 Oslo øst, ny tunnel Abildsø-Fjellhus
Manglerudprosjektet etappe 2. Oslopakke 3. Del av Sørkorridoren.
Nytt lokk over E18 og med Ring 1 over lokket, Filipstad
Ring 1 skal forlenges og ligge oppå lokket fra dagens rundkjøring mot Tjuvholmen til rundkjøringen på Hjortnes. Lengde 400m, omfang 800m.
Utvikling av Klemetsrudanlegget i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/Bnr: 177/1, 17, 18, 178/1, 183, 250/33, 35 m.fl. Det er planer om å etablere et karbonfangstanlegg inntil avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Flytende CO₂ skal mellomlagres på planlagt etablert tanklager/terminal for så å transporteres videre til eksportterminal på Oslo havn.
Ny T-banelinje mellom Økern og Breivoll/Furuset i Oslo
Under utredning, kun skisser foreligger enda. Planlagt gjennomført før 2030.
Nybygg av tunnel i Oslo
Voldsløkkatunnelen består av fjelltunnel under grunnen og montering av Ø2400mm ledning for overføring av vann fra Oset vannbehandlingsanlegg med tilkopling til eksisterende fordelingsnett på Voldsløkka.
E6 Oslo øst, Ryen-Bryn-Teisen
Manglerudprosjektet etappe 4.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Infrastruktur for nytt byområde i Søndre Nordstrand
Reguleres sammen med flere boligprosjekter i området. Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Eventuelt en søppelsug i området. Ca. 4000 dekar stort område i sørøst i Oslo. Kan bygge 9000 boliger totalt.
E18 Vestkorridoren, Filipstad-Lysaker
Planlegging og utredning knyttet til områdereguleringsplaner i Oslos del av Vestkorridoren (Filipstad-Lysaker) pågår.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
420 kv transformatorstasjon. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Nybygg av idrettspark på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og friidrettshall.
Nybygg av vei og tunnel i Oslo
Mulighetsstudie. Antatt start og kostnad.
Nybygg av betongkulvert i bydelen Ullern
Kulvertløp på hver 200 m pluss ramper.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av småbåtshavn mm på Grønlia i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Bryndiagonalen- forbindese Follobanen-Alnabru
Utredning pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av sykkelfelt og fortau ved Tåsenveien i Oslo
1,3 km. Strekningen omfatter deler av Nordbergveien, Tåsenveien og Uelandsgate mellom Stavangergata og Darre Jensens plass (Ring 3). Veibanebredden skal reduseres til 6,5 meter. Sykkelfeltet blir 1,5 meter bredt i hver retning, og det etableres 2,5 meter brede fortau på hver side av veien. Bussholdeplasser skal oppgraderes i sammenheng med tiltaket.
Nybygg av gang og sykkelvei mellom Ole Deviks vei-Grenseveien i bydel Alna, Oslo
12-18 byggemåneder. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet. 1,5 km.
Nybygg av skianlegg mm på Grønmo i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Grønmo avfallsdeponi skal avvikles. Behovet for et utendørs senter tilrettelagt for paralympiske sommer- og vinteridretter er stort i Oslo, og dette kan bli et signalanlegg for paralympisk idrett i Norge. Et moderne skianlegg på Grønmo vil gjøre skiidrett og marka mer tilgjengelig for alle.
Nybygg av skytebane, skytterhus og tunnel i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Anlegget skal dekke baneskyting på 50, 100 og 200 meter og skal ha kapasitet til å ivareta ca 1000 aktive skyttere. Det er 38 standplasser fordelt på fire etasjer. I tilknytning til skytebanen skal det bygges et skytterhus.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Oslo
Entreprenør engasjeres fra rammeavtale alternativt fra driftskontraktet. Konsulent for prosjektering og utarbeidelse av byggeplaner (tegninger, anleggsarbeider med mengder, kostnadsoverslag for punkter/kryss) langs tre sykkelstrekninger i sykkelnettet i Oslo er engasjert. Felles utlysning for Kongsveien 5km, Sørkedalsveien 7km og Riksvei 4 15,1km. Opsjon på strekningene; Kirkeveien, Holtet-Ljabru og Prinsdalen. Antatt start. Kostnad er ukjent.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Asker
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av gang-og sykkelbru på Bryn i Oslo
Brulengde total : 71,60 meter. Bordgang total : 110 meter. Antall spenn : 8. Lengste spenn : 15,50 meter. Konstruksjon : Stålkasse / stripefundament (betong). Gnr/Bnr: 144/19, 939, 1597.
Ny turvei og overgang på Groruddalen i bydel Bjerke, Oslo
Inklusive overgang ved Trondheimsveien.
Nybygg av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Ny/ombygging av havneområder mm i Oslo
Vippetangen er et sentralt og viktigt område i Fjordbyen og utgjør et bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika. De spesielle hensynene knyttet til eksisterende fergeterminal, cruisekai, havnerelatert kulturmiljø og Akershus festning skal ivaretas samtidig med at det også skal legges til rette for etablering av Fjordtrikk, Havnepromenade og byrom samt nye publikumsattraksjoner. Landstrømsanlegg.
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
Stamnett mellom Bjølsen og Disen. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 2,5 km).
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
Stamnett mellom Disen og Trosterud, fra Oset vannbehandlingsanlegg mot Oslo øst og sør. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 5 km).
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
Stamnett mellom Oset og Sentrum og vest. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 3 km).
Nybygg av gang og sykkelvei i Nordmarka i bydel Nordre Aker, Oslo
Mellom Brekkekrysset og Hammeren. Ca 3.2 km
Etablering av kommunal infrastruktur i bydel Sagene, Oslo
Ca. 650 meter. Sandakerveien og Nycoveien mellom Nordpolen i sør og Vitaminveien i nord.
Nybygg av gang- og sykkelvei, parkanlegg mm i Oslo
Den planlagte forbindelsen er ca. 6,5 km lang.
Etablering av park mm på Ensjø i Oslo
Gnr/bnr: 128/58, 84 og 136, 129/105 og 106.
Nybygg av infrastruktur i bydel Vestre Aker, Oslo
Thorleif Haugs vei. Mot nordvest tenkes 20 stk rekkehus på 2-3 etasjer tilpasset det skrå terrenget opp mot kollen. Mot syd etablere 3 leilighetsbygg med parkeringskjeller helt under terreng. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS Nye Hjem AS og Esslia AS.
Nybygg av kunstis/kunstgressbane i bydel Nordre Aker, Oslo
Kommunale prosjektet for kunstis/kunstgress på anlegget som i behovsplanen for idrett skal realiseres i 2022.
Ny tur- kyststi ved Ulvøya bru i Oslo
Ikke delstrekning ved Paddehavet.
Etablering av tekniske anlegg sør for Sørengkaia ved Bjørvika i bydel gamle Oslo
Fra krysset Sørengkaia frem til Grønligata. Etablering av 300 m vei med tekniske anlegg som VA-anlegg, overvannsanlegg. kabelkanaler for høyspent og IKT. Grøft for fjernvarme og avfallssuganlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: