Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Gjøvik

Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Gjøvikbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca. 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: