Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vestvågøy

Rassikringstiltak ved Valbergura på Fylkesveg 815 i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Rassikring/utlagt veg, voll og fanggrøft på Fylkesveg 999 Sennesvik-Ure i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middels. 119m.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 994 Hjellvoll i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 299m.
E10 Borg-Leknes ny gang og sykkelveg del 2
Ligger ikke inne i NTP 2014-23. Ca 3 km.
Rassikring/fangvoll på Fv 994 Eggumura II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 70m.
Varslingsanlegg på Fylkesveg 818 Ballstadura i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 405m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: