Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sortland

Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Overbygg og fangvoll på Fylkesveg 822 Fiskfjord i Sortland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 2003m.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Utbygging av Fylkesveg 82 Sortland-Risøyhamn
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 2
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E02 som omfatter ferdig asfaltert vei ca 450 m m/belysning, bygging av VA-anlegg ca 700 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: